Chemická centra

ve spolupráci s VŠCHT Praha

Činnost chemických center byla zahájena v září 2022.


Na této stránce najdete kalendář akcí, přehled jednotlivých center s odkazy na jejich samostatné weby a další užitečné informace. 

Program center je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem MSMT-14482/2022-1-632. Pro získání osvědčení je nutné registrovat se do systému VŠCHT Praha a zúčastnit se alespoň 7 prezenčních setkání chemických center ve školním roce.

Prosíme, abyste se před návštěvou centra seznámili se zásadami bezpečnosti práce v laboratoři. Legislativu k použití chemických látek ve výuce naleznete zde

Chemie je experimentální věda, která bublá, hřeje, chladí, hoří, bouchá a je barevná. Chemie je skutečně každý den všude kolem nás. Přesto se žáci ve školách spíš než se zajímavými pokusy z každodenního života setkávají s teoretickou výukou, často odtrženou od reality. Chemický Elixír si klade za cíl vrátit chemické pokusy do výuky, nalít učitelům inspiraci do žil a v konečném důsledku probudit v žácích přirozenou zvídavost a touhu po poznání principů fungování světa kolem nás.

Petr Holzhauser, odborný garant projektu, VŠCHT Praha

Chcete v hodinách experimentovat? Hledáte nápady na pokusy? Máte vylepšení známých experimentů nebo nové experimenty? Chybí vám zkušenosti? Nevíte, jaké žákovské pokusy jsou vhodné pro ZŠ a SŠ? Nejste si jistí, s jakými chemikáliemi a v jakých koncentracích mohou žáci pracovat? Potřebujete poradit a podpořit při výuce chemie? Chcete propojit chemii s dalšími předměty - fyzikou, biologií či výtvarnou výchovou? Přijďte do chemického centra, těšíme se na vás. 

Renáta Ottová, garantka pro chemická centra, Elixír do škol

Nenašli jste ve vašem regionu oranžové logo chemického centra a rádi byste je otevřeli? Ozvěte se nám