Chemická centra

ve spolupráci s VŠCHT Praha

Hledáte nápady na pokusy do svých hodin? Máte vylepšení známých experimentů nebo nové experimenty? Chybí vám zkušenosti? Nevíte, jaké žákovské pokusy jsou vhodné pro ZŠ a SŠ? Nejste si jistí, s jakými chemikáliemi a v jakých koncentracích mohou žáci pracovat? Potřebujete poradit a podpořit při výuce chemie? Chcete propojit chemii s dalšími předměty - fyzikou, biologií či výtvarnou výchovou? Přijďte do chemického centra, těšíme se na vás. 

Centra vedou aktivní a zkušení kantoři

Podívejte se na stránky jednotlivých center. 


Kalendář akcí

Program center je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem MSMT-14482/2022-1-632. Pro získání osvědčení je nutné registrovat se do systému VŠCHT Praha a zúčastnit se alespoň 7 prezenčních setkání chemických center ve školním roce.