Chemická centra VŠCHT Praha

01.03.2023

V září 2022 zahájila ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Elixíru do škol svou činnost chemická centra kolegiálního vzdělávání. Dnes tak mají chemikáři v České republice 15 míst, kde se mohou pravidelně scházet, sdílet své zkušenosti a učit se od sebe navzájem.

Elixír do škol poskytl pro vznik této sítě center část finančních zdrojů, své technické zázemí a své know-how. VŠCHT Praha spolu s vedoucími center zajistila větší část finančních prostředků a pečuje o správu a provoz center.

K 1. 3. 2023 se oba partneři dohodli, že VŠCHT Praha bude nadále chemická centra provozovat pouze pod vlastní značkou bez účasti Elixíru do škol. Věříme, že spolupráce na úrovni pedagogů, center a jejich vedoucích bude dále fungovat napříč sítěmi.

"Jsem velice ráda, že jsme svou desetiletou zkušeností přispěli k tomu, že na modelu Elixíru vzniká další profesní učitelská síť, která si společně vytváří prostor pro vzájemné učení. Věříme, že i bez značky Elixíru chemikáři půjdou dál tou nejlepší cestou a ponechají si co nejvíce z elixíří energie", říká Petra Prošková, ředitelka Elixíru do škol.