Dílny

Anotace dílen


Věra Koudelková

Unikátní přístroje...
a nebo nesmysly?


Na trhu lze koupit různé přístroje, jejichž vlastnosti vypadají na první pohled unikátně. Patří mezi ně například oživovač vody, odpuzovač klíšťat, filtr na elektrony a další. Podíváme se, co o jejich principu říká výrobce, a zamyslíme se nad tím, zda je to možné. Jsou to opravdu unikátní přístroje, nebo spíše nesmysly?
Aktivita se hodí na rozvoj kritického myšlení (nejen) ve fyzice.

Věra Pejčochová a Jitka Houfková

Papírová věda
souhrnně i nově


Představíme odzkoušené papírové hračky, které byly loni zpracovány v souhrnný materiál v angličtině Paper Science a který nyní chystáme materiál v češtině. Hračky lze využít kromě hodin fyziky a matematiky i v mimoškolní činnosti. Na dílně si také zhotovíte pomůcky na pokus s atmosférickým tlakem, novou záhadnou hračku z papírového kelímku nebo si vytvoříte soubor nových pomůcek na demonstraci setrvačnosti oka.

Vít Boček

Elektřina s vodivou páskou


Za pomoci měděné a hliníkové pásky vyrobíme elektrické obvody a zkonstruujeme Laplaceovy kolejnice. Během dílny prozkoumáme galvanický článek, urychlovač, reproduktor, elektromagnetickou indukci, motor, odpuzovač slimáků, kondenzátor, násobič napětí a další - vše vyrobené pomocí pásky.
Dílna je vhodná i jako inspirace pro konkrétní aktivity studentů.

Jakub Holec

Kde se třese země


V rámci workshopu si zažijeme ukázkovou lekci na téma zemětřesení. Budeme s využitím dat o výskytu zemětřesení a aplikace Google Earth hledat místa s častými otřesy země. Součástí bude diskuze nad možnostmi propojení tématu s výukou fyziky na druhém stupni ZŠ a na SŠ.

Martin Gembec

Tabulkový kalkulátor
ve fyzice


Tabulkový kalkulátor je typickou ukázkou rozvíjení digitální gramotnosti žáků. Ideálně se hodí pro automatizaci zpracování měření. Vyzkoušíme si to na konkrétní úloze a ukážeme další možnosti.

Jan Veselý (Planetum)

S Hurvínkem 
do vesmíru


Představím aktivity spojené se vzdělávací družicí Planetum-1. Experimentálně vyzkoušíme fyziku manévrů na oběžné dráze. A ukážeme si, "jak to dělají astronauti" - fyziku v kuchyni a na toaletě ve stavu beztíže.

Barbora Mikulecká (ÚDiF)

Fakta o klimatu: vliv oceánů


Oceány mají globální vliv na počasí. Co znamená jejich oteplení o jeden či dva stupně? Není to zanedbatelné? Co pro nás tyto změny mohou představovat? Díváme se na téma do hloubky z pohledu fyzikálních, chemických i matematických souvislostí. Dílna prováže data a experimenty, odpoví na vaše otázky a ukáže, jak se dá s tématem pracovat se žáky. Zaměříme se na teplotní roztažnost, rozpouštění ledovců i CO₂ cyklus a jeho vazbu do vody.

Jan Kršňák (NPI)

Sítě v přírodě, myšlení
a digitální světy 


Povíme si o několika paradigmatických zlomech v biologii, které nejenže lehce rozbíjejí členění současných učebnic přírodopisu, ale zároveň nám umožňují lépe nahlédnout, co je internet a co znamená být člověkem v technologicky zasíťovaném světě. Nakonec společně rozhodneme, zda-li je internet živý či ještě ne.

Václav Pazdera

Výroba spektroskopu 
a spektrometru 


Každý účastník si vyrobí jednoduchý spektroskop a spektrometr.

Jiří Šamaj

Fyzika 
a bankovky


Provedeme několik pokusů s bankovkami a seznámíme se s ochrannými prvky českých bankovek. Ukážeme si bankovky s fyzikálními motivy - významnými osobnostmi fyziky, technickými zajímavostmi. Budete mít možnost prohlédnout si bankovky platné na našem území i ze zahraničí.

Vladislav Lang (NTC ZČU)

Termokamery
ve výuce STEM


Termokamery mohou být skvělou pomůckou pro inovativní výuku fyziky, chemie nebo biologie. Přijďte si je vyzkoušet! Na dílnách LabIR Edu realizujeme několik experimentů s termokamerou a budeme zkoumat tepelné jevy a záludnosti, jakými jsou přenos tepla, propustnost nebo emisivita. 
Karel Heřman

Za starou fotografií

Jedna z metod monochromatické fotografie, nazývaná také někdy modrotisk. Přenesena do fyziky se pohybuje na rozhraní výtvarna a chemie. Na dílně si vyrobíte pomocí kyanotypie obrázek z vlastní fotografie. 

Adéla Marschallová Rumlerová

Plasty ve výuce zábavně


Inspirace v podobě jednoduchých experimentů na téma VLASTNOSTI PLASTŮ, které lze zařadit do výuky pro děti od MŠ až po SŠ. Představení didaktického kufru od Nadace ORLEN Unipetrol: Plastíkův kouzelný kufřík.

Jan Kršňák (NPI)

Digitální wellbeing dětí, rodičů a učitelů


Budeme se zabývat všemi aspekty digitalizace společnosti a člověka. Můžeme se věnovat jak výchově a rodičovství, tak vzdělání a jeho proměnám tváří v tvář digidětem navyklým poznávat svět nejen ve škole, ale i na internetu. 

Zdeněk Hubáček

Vztlaková síla v plynech


"Na váze břicho nestahuj!" Toto haiku má fyzikálně mnohem hlubší význam, jak ukážeme s vlastnoručně vyrobeným dasymetrem. Zvážíme vzduch a vyzkoušíme rychlovýrobu obřích horkovzdušných balonů. Pohrajeme si i s heliovými balonky. 

Kateřina Lipertová

Přebarvujeme! Odbarvujeme!


Přijďte si vyrobit několik papírových přebarvovacích kouzel! Ohromte s nimi své žáky, příbuzné i sousedy! A buďte si jisti, že všichni se s vámi rádi pustí do výroby. 

Dana Juchelková

Jak uchopit plyny ve výuce? 


Jednoduché pokusy s plyny. Inspirace pro učitele od MŠ po SŠ. Plyny, které hoří, ty, které podporují hoření, ale také takové, které hasí plameny. Jednoduše, bez velkých nákladů a složitých pomůcek. Partnerem dílny je GasNet, s. r. o.

Lucie Khasová

Máme BEE-BOT...
a co teď s ním?


Nejen nad touto otázkou se společně zamyslíme při našem workshopu. Na příkladech z MŠ si ukážeme, jak lze cenově dostupnou robotickou hračku smysluplně využít ve výuce v MŠ a v nižších ročnících prvního stupně. 

Hana Trhlíková

Modelování
elektrického pole


Vyrobíme si sadu elektrod pro modelování elektrického pole.


Ondřej Přibyla (ÚDiF)

Fakta o klimatu:
jak téma uchopit na školách


Změna klimatu se postupně dostává do osnov. Víme ale, jak téma propojující mnoho předmětů vyučovat? Kde brát podložené informace k problému, který je často kontroverzní a vyvolává bouřlivé diskuse i mezi žáky? Na dílně se podíváme na klimatickou změnu globálně, odpovíme na vaše dotazy a budeme hledat cestu, jak téma dostat do vašich předmětů. 

Lucia Dovalová

Kryštalizácia 
a dotyk svetla


Kryštalizácia ako metóda oddeľovania zložiek zmesi sa bežne učí na chémii v základných školách. Spoločne sa pozrieme na kryštalizáciu inými očami, hoci prednostne chemickými, trošku aj umeleckými s použitím okuliarov fyziky. Ukážem vám ako pripraviť zaujímavé kryštalické útvary, vypestujete si vlastné kryštáliky, vyrobíme si spoločne polarizačný mikroskop, pozrieme sa na kryštáliky v polarizovanom svetle a zostrojíte si jedinečný kryštálikový polarizačný kaleidoskop. 

Jan Taraba

Tvoříme ze skla jednoduché aparatury pro výuku


Roztavené sklo je výborný materiál pro tvorbu jednoduchých aparatur, které si zkusíme vyrobit. Učiteli přírodovědných předmětů se přeci vždy může hodit nespoléhat se jen na komerčně dostupné vybavení, ale v jednoduchých případech si moci z polotovaru vyrobit vlastní. Takto připravené pomůcky často přesněji vyhovují účelu a funkci, kterou potřebujeme studentům předvést. 

Viera Lapitková a Renáta Tóthová

Poznávacia ExpEdícia do sveta prírody (INDICIA SR)


V dielni predstavíme tvorbu prírodovedných predmetov Bi, F, CH založených na konštruktivistickej ped. teórii a zrealizujeme praktické ukážky aktivít z vytvorených pracovných učebníc fyziky, napr. v čom je fyzika užitočná, "Kúzlo" so skúmavkami, Ako dostaneme ponorené vajíčko na hladinu? 

Petr Coufal

Informatika
bez počítače


Unplugged aktivity na rozvoj informatického myšlení. Vyzkoušíme si různé aktivity z informatiky a vše bez počítače. Budeme počítat jedničky a nuly, budeme kódovat a šifrovat, získávat a třídit data a mnoho dalšího. 

Karolína Lišková (ÚDiF)

Fakta o klimatu:
souvislosti v grafech


Jak poznat, zda spolu různé jevy souvisí? To prozkoumáme (nejen) na konkrétních datech týkajících se koncentrace CO₂ a oteplování planety. Podíváme se na základy korelace, zastavíme se u obtíží, které nás čekají při její interpretaci, a z grafu vyčteme užitečné závěry. 

Jitka Soukupová a Pavla Machová

LEGO kostky ve STEM 


Pomocí LEGO kostek zrealizujeme dvě badatelské úlohy z fyziky a jednu chemicko-fyzikální. Několik známých pokusů převlékneme do LEGO kabátku a zabrousíme i do matematických a chemických modelů.

Pavel Hodál (NPI)

Umělá inteligence v učitelské praxi


Kdo v poslední době nezkoušel strojové učení a AI, jako by ani nebyl. Projdeme tři aktivity spojené s umělou inteligencí a podíváme se, jak ji využít ve výuce cizího jazyka, ve výtvarné výchově, v mediální výchově a v informatice.  

Lenka a Daniel Vybíralovi

Tajemné plátno


Hráči ve skupinách po 5 řeší zašifrované zprávy. Kromě opakování fyzikálních pojmů a vztahů je to i teambuildingová aktivita.

Jakub Jermář (Edufor)

Experimenty se systémem Vernier


Pro začátečníky uděláme školení základů práce se systémem Vernier. Pro pokročilejší budou připravena stanoviště s různými experimenty s možností vše si vyzkoušet, osahat a pohrát si.

Kateřina Vágnerová

Bádání s nadšením


LogIQ kluby nadaných dětí běží již několik let hned na několika základních školách na Klatovsku a jejich společným jmenovatelem je cílová skupina zvídavé děti I. stupně běžné státní ZŠ. Více než polovinou činnosti klubu je badatelství či experimentování. Dílna je zaměřena na ukázku badatelských činností z těchto klubů, částečně jde i o aktivity ze zapojení do soutěže Pohár vědy. 

Antonín Fejfar (AV ČR)

Fotovoltaická elektrárna


Cílem je porozumění fotovoltaickým zdrojům elektřiny. K tomu zkusíme udělat model domu s modelovou sluneční elektrárnou. Doplníme ji o jednoduché měření a napájený spotřebič. Zkusíme model podrobit i problémům: zastínění, zahřátí, zatížení větrem... Vyzkoušíme i netradiční způsoby vylepšení: využití odraženého světla z okolí, koncentraci světla. Zkusíme jednoduchý odhad návratnosti.

Václav Maněna (NPI)

OrgPad v osobním i profesním životě učitele: praktické tipy


Ukážeme si, jak můžete využít OrgPad ve výuce, při plánování výuky a tvorbě příprav. Na praktických příkladech se dozvíte, v čem je tento nástroj jedinečný a jak ho můžete využít jako zdroj hotových výukových materiálů, které tvoří čeští učitelé. Ke všemu nám bude stačit bezplatná verze. Vše si můžete rovnou zkoušet na mobilu nebo jiném vlastním zařízení, ale můžete se klidně jen dívat a nechat se inspirovat. 

Eva Nečasová (NPI)

Role umělé inteligence a sociálních sítí z pohledu propagandy


Jsou to doporučovací systémy, které často přivádí nás a naše děti na sociální sítě. Jaká jsou jejich pozitiva a negativa, otevřeme formou diskuze a práce s pracovními listy. V obecné rovině se zaměříme na modely fungování sociálních sítí a definujeme různé typy uživatelského chování. Rozebereme sociální síť TikTok, v neposlední řadě vyzkoušíme metodický materiál, který otevírá téma vlivu jazykových modelů (jako např. ChatGPT) na formu a efektivitu propagandy. 

Andrea Tláskalová a Vendula Jansová (TEREZA)

Pijeme kyselinu? Prozkoumáme, jaké pH mají naše oblíbené nápoje - džusy, káva nebo třeba pivo. Ale především si na tomto jednoduchém měření vyzkoušíme metodu badatelsky orientovaného vyučování. Proč je dobře, když se děti samy ptají, tvoří a ověřují vlastní hypotézy, vymýšlejí experimenty místo sledování přesných postupů? Co se tím učí a co tím získá učitel? Pojďte s námi objevit metodu, kterou můžete propojit s klasickými experimenty ve fyzice, chemii, biologii...

Vladimír Kořen a Martin Šturm

Zázraky ve třídě


Seznámíme účastníky s možnostmi využití pořadů ČT ve výuce. Součástí bude i příprava a odzkoušení pokusů, které navazují na naše snažení v televizním studiu. Dílna je připravena ve spolupráci s Laborky.cz.

Lenka Karpíšková (ÚDiF)

Fakta o klimatu: jak na skleníkové plyny


Jak funguje skleníkový efekt, jaké plyny k němu nejvíce přispívají a co se s tím dá dělat? V rámci workshopu na vlastní kůži zažijete hodinu chemie zaměřenou na tyto otázky. Dozvíte se, jak můžete téma skleníkových plynů využít ve výuce a propojit poznatky z chemie s klimatickou změnou.