Partneři Elixíru

Ti, kdo věří naší vizi a podporují nás nejen finančně

Hlavní partner a zakladatel organizace

Partner organizace a center digitálních technologií


Partner center digitálních technologií

Partner center digitálních technologií

Partner RC Teplice a LC Děčín

Právní služby

Partner RC Chomutov

Partner RC Chomutov

Partner konferencí Elixíru

Partner DIGI centra Plzeň

Partner 3D tisku v centrech

Partner LC Tišnov

Partner RC Praha 12

Partner RC Praha 7

Partner LEGO inovačního studia

Partner DIGI centra Ostrava

Partner RC Praha 10

Partner RC Český Těšín a RC Praha Smíchov a technického vybavení

Partner a místo konání akcí v Praze

Partneři LC Loděnice


Podívejte se, jak funguje adopce centra v regionu

Participujeme na implementaci KAP

 Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II 

Projekt iKAP II - Inovace ve vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Pro naplnění našeho poslání spolupracujeme s řadou škol, organizací, společností a projektů


Místo konání konferencí Elixíru a sídlo DIGI centra Hradec Králové 


Sídlo DIGI centra Brno a LEGO inovačního studia 

Sídlo DIGI centra Praha a RC Praha Smíchov 

Sídlo DIGI centra Liberec a RC Liberec 

Sídlo LC Praha 4

Společně zvyšujeme dopad


Od roku 2019 jsme obsahovým partnerem projektu


Mediální partneři