Kolegiální vzdělávánípro učitele v centrech digitálních technologií

Kouč společnosti Inventi Martin Skalička se s učiteli podělí o své zkušenosti, jak naložit se situací, když žák disponuje větším množství znalostí než pedagog, který ho vyučuje. Přijďte do DIGIcentra v Inventi 11. 12. v 16:30 zjistit, jak s takovou situací naložit.

DIGI centrum v Liberci běží naplno, 
v Praze proběhlo druhé setkání, v Brně jsme slavnostně otevřeli.

Přidejte se a přijďte mezi aktivní učitele.


Kolegiální sdílení

Učitelé sdílejí zkušenosti, poznatky, navazují partnerství a navzájem se inspirují.

Didaktika a metodika 

Opora vzdělávání učitelů pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Digitální technologie

V centrech jsou k dispozici pomůcky pro využití a zapůjčení.

Regionální centrum DT Liberec, iQLANDIA

Centrum vede:  Martin Gembec

Regionální centrum DT a LEGO inovační studio Brno, ZŠ Labyrinth 
Centrum vede: Hana Kuzníková

Regionální centrum DT, Praha, Inventi

Centrum vede: Vojtěch Tuma

OTEVŘENO 23. května 2018

OTEVŘENO 1. listopadu 2018

OTEVŘENO  25. září 2018