Kolegiální sdílení pro učitele v centrech digitálních technologií

DIGI centrum v Liberci otevřeno

Kolegiální sdílení

Učitelé sdílejí zkušenosti, poznatky, navazují partnerství a navzájem se inspirují.

Didaktika a metodika 

Opora vzdělávání učitelů pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Digitální technologie

V centrech jsou k dispozici pomůcky pro využití a zapůjčení.

Připojte se 

Liberec - Brno - Praha - ?

Regionální centrum DT Liberec, IQLANDIA
Centrum vede:  Martin Gembec

Regionální centrum DT a Science Brno, laboratorní základní škola Labyrinth

Regionální centrum DT, Praha, Inventi
Centrum vede: Vojtěch Tůma

OTEVŘENO od 23. 5. 2018

Otevření plánujeme v září 2018

Otevření plánujeme v září 2018


Chci vědět víc, chci se zapojit

Napište nám