Centra pro kolegiální vzdělávání učitelů nadšených do digitálních technologií

DIGI centrum v Liberci a v Brně běží naplno, 21.1. jsme zahájili v Praze na Smíchovské průmyslovce.

Připojte se do sítě a přijďte mezi aktivní učitele.


Kolegiální sdílení

Učitelé sdílejí zkušenosti, poznatky, navazují partnerství a navzájem se inspirují.

Didaktika a metodika 

Opora vzdělávání učitelů pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Digitální technologie

V centrech jsou k dispozici pomůcky pro využití a zapůjčení.

Regionální centrum DT
SSPŠ, Praha, Preslova

Centrum vedou: 
Lukáš Vrba, Martina Rejhová

Regionální centrum DT Liberec, iQLANDIA

Centrum vede:  
Martin Gembec

Regionální centrum DT a LEGO - LEIS Brno, 
ZŠ Labyrinth 
Centrum vede: 
Hana Kuzníková

Regionální centrum DT, Praha, Inventi

Centrum vede: 
Vojtěch Tuma