Fyzikální centra stavební kámen Elixíru

Jsou děti, pro které je fyzika strašákem a berou ji jako jeden z nejméně zajímavých předmětů. Nejčastěji se to týká žáků, kteří se ve škole setkali jen s výukou typu "otevřete si učebnici, udělejte si výpisky a naučte se to zpaměti". Na druhou stranu je řada učitelů, kteří vyučují jinak. Fyzika je zkoumání okolního světa, ne biflování pouček. Pokud dětem probíranou látku přibližujete na praktických jevech, se kterými se běžně v životě setkávají, fyzika jim je bližší a mají k ní lepší vztah.

Dr. Irena Dvořáková, zakladatelka Heuréky 
a odborná garantka Elixíru do škol

Otevřenost, bezpečné prostředí, propojování, kvalitní obsah a skvělí lidé jsou základní principy, na kterých centra fungují.

Regionální a létající centra jsou místem setkávání, kolegiálního sdílení a vzájemné podpory pro učitele napříč stupni vzdělávání a předměty.
Již pátým rokem fungují pro (ne)fyzikáře na základních a středních školách.


Přijďte mezi nás. 
Třeba, jako další z více než 600 fyzikářů změníte názor na výuku fyziky.

Centra vedou aktivní a zkušení kantoři, kteří mají Heuréku v krvi.

Podívejte se, kdo je jejich tváří, kde centrum najdete a proč se zapojit.


Jak se k nám přidat ?

Jednoduše přijďte do centra.