Proč tu jsme

Prostřednictvím učitelů podporujeme rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání v Česku. 


Věříme, že vzdělávání postavené na zlepšování znalostí a posilování dovedností, zdravých postojů a přístupů je klíčem k přirozenému rozvoji osobnosti každého učitele a následně i žáka.

#Pro radost z poznávání a učení
#Úspěch pro každého učitele

Z historie Elixíru

Den zrodu projektu Elixír do škol se datuje do roku 2013, kdy skupina nadšenců z Nadace Depositum Bonum, dnes Nadace České spořitelny, a Projektu Heuréka spojila síly a vymyslela a zrealizovala nápad, jak propojit a podpořit učitele, vytvořit prostor pro kolegiální sdílení a dát vzniknout komunitě nadšených fyzikářů. Smyslem projektu je od prvopočátku podpořit výuku přírodovědných a technických předmětů zejména na základních a středních školách v Česku. Projekt se stal oficiálně od ledna 2018 samostatnou neziskovou organizací.

Fyzika je zkoumání okolního světa, ne biflování pouček. Někdy stačí velmi málo - třeba když učitel nechá děti vyzkoušet si zajímavý pokus. Pokud žákům probíranou látku přibližujete na praktických jevech, se kterými se běžně v životě setkávají, fyzika jim je bližší a mají k ní lepší vztah.

Irena Dvořáková

garantka a metodička pro fyziku, Elixír do škol

V Nadaci České spořitelny podporujeme moderní výukové metody, které pomáhají dětem zlepšovat kompetence potřebné ve 21. století. Mám radost, že se Elixíru do škol, z. ú. daří díky kolegiálnímu vzdělávání učitelů tyto dovednosti ve školách rozvíjet.

Dana Brandenburg

předsedkyně správní rady, Nadace České spořitelny