Proč tu jsme

Z historie Elixíru

Jsou děti, pro které je fyzika strašákem a berou ji jako jeden z nejméně zajímavých předmětů. Nejčastěji se to týká žáků, kteří se ve škole setkali jen s výukou typu "otevřete si učebnici, udělejte si výpisky a naučte se to zpaměti". Na druhou stranu je řada učitelů, kteří vyučují jinak. Fyzika je zkoumání okolního světa, ne biflování pouček. Pokud dětem probíranou látku přibližujete na praktických jevech, se kterými se běžně v životě setkávají, fyzika jim je bližší a mají k ní lepší vztah. 

Den zrodu projektu Elixír do škol se datuje do roku 2013, kdy skupina nadšenců z Nadace Depositum Bonum, dnes Nadace České spořitelny, a Projektu Heuréka spojila síly a vymyslela a zrealizovala nápad, jak propojit a podpořit učitele, vytvořit prostor pro kolegiální sdílení a dát vzniknout komunitě nadšených fyzikářů. 

Někdy stačí velmi málo - třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a podporuje rozvoj přirozené zvídavosti dětí. To má často zásadní vliv na to, zda se žáci budou technickým oborům vyhýbat, nebo je začnou vyhledávat, budou je bavit a třeba se rozhodnou je dále studovat.

Smyslem projektu je od prvopočátku podpořit výuku technických a přírodovědných předmětů zejména na základních a středních školách v Česku. 

Projekt se stal oficiálně od ledna 2018 samostatnou neziskovou organizací.

V Nadaci České spořitelny podporujeme moderní výukové metody, které pomáhají dětem zlepšovat kompetence a dovednosti potřebné ve 21. století. Mám radost, že se Elixíru do škol, z. ú. daří díky kolegiálnímu vzdělávání učitelů tyto dovednosti ve školách rozvíjet. 

 Dana Brandenburg, předsedkyně správní rady, Nadace České spořitelny