Centra a setkání pro pedagogy z MŠ a 1.stupně ZŠ

Proč a jak si pro život skrze objevování a zkoumání světa vybudovat kladný vztah k přírodním vědám? Proč nám často uniká, jak svět funguje, když se vlastně celou školní docházku o světě učíme? Jaký je rozdíl v tom o něčem se učit a něčemu skutečně porozumět?


Pohádková fyzika je cesta ...


Škola je klíčové místo, které může pomáhat v tom, aby cesta k poznání byla lákavá, zábavná a smysluplně užitečná. Každé dítě je přirozeně zvídavé a dokáží se nadchnout, pokud mu něco nebo někdo nadšení umožní. Když nadchneme děti již v mateřské škole a v mladším školním věku, budou mít skvělou průpravu pro pochopení složitějších tajů třeba fyziky v dalším vzdělávání i v životě.

Jitka Houfková

Autorka 
a garantka programu 

Pravidelná setkání

Dodáváme Elixír do center 
v regionech.

Fyzikální pokusy

Zábavné, jednoduché a pro každý den