Setkání pro pedagogy z MŠ a 1. stupně ZŠ

Centra zaměřená na "malou fyziku"Fyzikální témata pro děti předškolního a mladšího školního věku najdete také v centrech Elixíru v Praze 7 (CPP), Sokolově, Plzni nebo Příbrami. Pro konkrétní informace sledujte kalendář akcí a webové stránky jednotlivých center

Proč a jak si pro život skrze objevování a zkoumání světa vybudovat kladný vztah k přírodním vědám? Proč nám často uniká, jak svět funguje, když se vlastně celou školní docházku o světě učíme? Jaký je rozdíl v tom o něčem se učit a něčemu skutečně porozumět?


Pohádková fyzika je cesta...


Škola je klíčové místo, které může pomáhat v tom, aby cesta k poznání byla lákavá, zábavná a smysluplně užitečná. Každé dítě je přirozeně zvídavé a dokáže se nadchnout, pokud mu něco nebo někdo nadšení umožní. Když nadchneme děti již v mateřské škole a v mladším školním věku, budou mít skvělou průpravu pro pochopení složitějších tajů třeba fyziky v dalším vzdělávání i v životě.

Jitka Houfková, garantka pro "malou fyziku"
a autorka programu Pohádková fyzika