V MŠ Sluníčko v Tišnově pokusují a sdílí

31.05.2019

Jedna MŠ a dvě realizace

Z dílny Elixíru do škol, kterou jsme absolvovaly v rámci DVPP MAP II v Tišnově, jsme si s kolegyněmi odnesly nepřeberné množství pokusů z různých oblastí fyziky. Děkujeme Elixíru za obohacení naší pedagogické činnosti. 


Korále pro Zlatovlásku

Inspirovala jsem se experimentem z optiky s hydrogelovými kuličkami a začlenila ho do pohádky O Zlatovlásce.

Jako motivaci jsem dětem před spaním přečetla pohádku O Zlatovlásce (upravenou, abych ji mohla spojit s činností), kterou si po spaní společně zopakovaly u stolečku. Řekla jsem dětem, že si zahrajeme na zlaté rybky a pomůžeme Jiříkovi vylovit z vody perličky, které pak navlékneme na šňůrku jako náhrdelník pro Zlatovlásku. Dala jsem před děti nádobu s vodou, ve které byly ukryté perličky, a také obrázek s náhrdelníkem. 

Děti se nejprve měly podívat do vody a říct, jestli perličky vidí, nebo ne. 

Poté si každý měl z vody vylovit jednu perličku a položit ji na barevný náhrdelník. Menší děti zkoušely pojmenovávat barvy, které na náhrdelníku vidí. 

Děti zkoušely rukama najít ve vodě jednu perličku a pak ji daly na náhrdelník na barvu, kterou mají rády. Postupně se střídaly a domlouvaly se, kdo půjde na řadu. 

Když byl náhrdelník hotový, děti pozorovaly a zkoumaly, jak je možné, že perličky už nejsou průhledné, ale jsou barevné. Dětem jsem vysvětlila a ukázala, že perličky nezměnily barvu, ale že barva, na kterou jsme pokládaly perličky, prostoupla skrz kuličku a proto se našim očím zdá, že změnily barvu.

 Na konci pokusu děti měly radost, že dokázaly Jiříkovi pomoci s nalezením všech perliček, a společně jsme si zatleskali. Tento pokus jsme s dětmi opakovaly nejméně 3x. 

Tereza Teplá,
MŠ Sluníčko, Tišnov

Sporťáček z papíru

S dětmi v naší MŠ jsme vyzkoušeli pokus s papírovým panáčkem "pochoďáčkem". V našem případě jsme výrobu zařadili do tématické části "Chci být zdravý", jako motivaci použili příběh o pohybu pro zdraví a panáčka jsme nazvali "Sporťáček". 

S dětmi jsme během dopoledne panáčka poskládali 

a pak jsme společně zkoušeli za použití šikmé plochy lavičky, jak panáček rychle chodí- sportuje. 

Nejdříve samostatně, pak si děti vyzkoušely "závody" panáčků ve dvojicích. Pokus se dle pozitivní reakce dětí zdařil, během odpoledních hodin si pokus s panáčky ještě několikrát zopakovaly samy na deskách ze stavebnic. 

Těším se na další Vaše náměty, které určitě obohatí naši pedagogickou činnost. 

Radka Gryczová,
MŠ Sluníčko, Tišnov


Děkujeme za realizaci a sdílení. 
Máme radost, že jsou pro vás naše workshopy užitečné.


Workshop připravila a vedla Lenka Kramářová, učitelka fyziky na Gymnáziu Vídeňská v Brně a vedoucí létajících center Elixíru v Tišnově, ve Žďáru nad Sázavou a ve Znojmě.