V MŠ 4 Pastelky fyzika žije a děti baví!

27.02.2019

Co se stane, když se otevře svět fyziky dětem v MŠ? 

Učí se rozumět světu kolem sebe.


V lednu proběhl druhý workshop s paními učitelkami v rámci cyklu Pohádková fyzika. Prvním ochutnávkovým tématem bylo Co dokáže vzduch a druhé téma jsme zvolili s ohledem na aktuální roční období - Zima a teplo.

Oba workshopy vedla Jitka Houfková (MFF UK), garantka Elixíru pro program Pohádková fyzika, který také pracovně nazýváme "malá fyzika" a který je určen pedagogům v předškolním a mladším školním vzdělávání (1. stupeň ZŠ)

Praktickou formou, skrze demonstraci jednoduchých pokusů a vysvětlení fyzikálních zákonitostí, se zde paní učitelky učí, jak pomocí experimentů umožnit dětem zkoumání a porozumění fungování světa kolem nich.
Klíčový je
proces objevování a zážitek (AHA moment) skrze pokusy s předměty, které známe z běžného života.  

Opravdu víte, co se stane, když posolíme led? Co udělá s ledem vaše teplá ponožka a jak si doma vyrobit funkční ledničku bez zdroje elektřiny? 

Mnohé děti ze 4 Pastelek už to vědí! Paní učitelky všech 4 spádových MŠ (Kotorská, Plamínkové I a II a Sedlčanská) děti do světa "fyzikálních zázraků" vtáhly. 
Posuďte sami.

Děkujeme paním učitelkám a paní ředitelce za skvělou práci s dětmi a za zprostředkování zážitku skrze fotografie.

Pokusy očima dětí - reflexe