Podporujeme kolegiální vzdělávání učitelů
Od roku 2013 vytváříme podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií.

Proč tu jsme?

Prostřednictvím učitelů a regionálních center podporujeme rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání v Česku.

Pro radost z poznávání a učení


Naše PROČ

Usilujeme o to, aby se kolegiální vzdělávání učitelů stalo přirozenou součástí vzdělávacího systému. Aby díky poutavé a smysluplné výuce učitele i děti škola bavila a s radostí poznávali a učili (se).

Naše JAK

Zejména prostřednictví regionálních center vytváříme bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení, propojování a učení se učitelů. Učitelé mají svůj prostor a místo pro setkávání, debaty a inspiraci.

Naše CO

Podporujeme takové učitele, kteří mají chuť učit jinak, poutavou formou, tak aby děti učení bavilo a více se skutečně naučily. Takové kantory, kteří se sami chtějí učit a vzájemně sdílet zkušenosti s dalšími kolegy.


Každý učitel ví, kde a jaká centra existují, a má možnost je dobrovolně navštěvovat.

Regionální a létající centra

Prostor pro setkávání učitelů, sdílení a nápady

Po celém Česku dnes funguje 22 regionálních a 12 létajících center pro učitele fyziky a 2 centra pro učitele digitálních technologií a informatiky. Jde o prostor, kde se scházejí  učitelé v regionech a pod vedením zkušeného kantora sdílejí své zkušenosti, nápady a inspirují se navzájem.

Účast je dobrovolná, zadarmo a přijít může kdokoliv, kdo má zájem se něco nového naučit nebo předat osobní zkušenost.

V květnu 2018 jsme pro vás otevřeli první DIGI centrum Elixíru v Liberci, v listopadu v Brně a  21. ledna 2019 otevíráme další centrum v Praze. Centra fungují na stejných principech jako centra fyzikální - je to prostor pro setkávání, sdílení, nápady a inspiraci pro využití digitálních technologií ve výuce. 

Proč se k nám přidat?

Co přináší centra učitelům a dětem

"Mně se ty pokusy strašně líbí, o mnoho líp si vše pamatuju. Postupně na to sami přicházíme a to mě baví."

- Bětka, ZŠ

"Na setkání chodím rád, panuje zde příjemná, přátelská atmosféra. Vždy si něco nového vyzkouším a stále se díky Elixíru učím."

- Pavel, učitel

Z historie Elixíru

Den zrodu projektu Elixír do škol se datuje do roku 2013, kdy skupina nadšenců z Nadace Depositum Bonum a Projektu Heuréka spojila síly, vymyslela a zrealizovala nápad, jak propojit a podpořit učitele, vytvořit prostor pro kolegiální sdílení a spustit tak vznik komunity nadšených fyzikářů.

Někdy stačí velmi málo - třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a podporuje rozvoj přirozené zvídavosti dětí. To má často zásadní vliv na to, zda se děti budou technickým oborům vyhýbat, nebo je začnou vyhledávat, budou je bavit a třeba se rozhodnou je dále studovat.

Smyslem projektu bylo od prvopočátku podpořit výuku technických a přírodovědných oborů zejména na základních a středních školách v Česku.

Projekt se stal oficiálně od ledna 2018 samostatnou neziskovou organizací.


Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny
Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny

Nadace podporuje systémové změny a věříme, že kolegiální vzdělávání učitelů je jedna z cest, jak přispět přirozeně a odspodu ke změně ve vzdělávání. 
Těší mě, že Nadace České spořitelny jako zakladatel, významný donor a podporovatel Elixíru do škol, z. ú., umožňuje naplňování a rozvíjení původního poslání projektu.