Albertus podpoří a ocení vynikající učitele fyziky a informatiky

04.06.2022

Cena Albertus si klade za cíl zaměřit pozornost na inspirativní pedagogy fyziky a informatiky, kteří ve školách po celé České republice probouzejí v žácích lásku k přírodním vědám, a ocenit je za každodenní práci a energii, kterou do vzdělávání přinášejí. 

Zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK), Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogické společnosti (FPS), České fyzikální společnosti, Elixíru do škol, projektu Česká hlava, Světa techniky Ostrava a Planeta - Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy se shodli, že nepříznivá situace ve školství a nedostatek pedagogů zejména přírodovědných předmětů a IT vytváří příležitost pro spolupráci a že síla partnerství může přispět ke zlepšení situace.

Cena je symbolicky nazvána po Albertu Einsteinovi, jemuž jsou připisovány příznačné výroky "Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat." a "Nic se nestane, dokud se něco nepohne."

Věříme, že se dokážeme v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání pohnout směrem k pozitivním změnám. Cenou Albertus chceme především vyzdvihnout důležitost technického vzdělávání a ocenit každodenní práci inspirativních pedagogů ve třídách.

Cena má ve svém jménu ukrytu ještě jednu záštitu, a tou je svatý Albert Veliký, patron všech fyziků. Věříme, že i pod jeho dohledem se Albertus stane oceněním, které pomůže do veřejného prostoru dostat skrze skvělé pedagogy téma nedostatku učitelů přírodovědných a technických předmětů - zejména fyziky a informatiky - s vyšší mírou důležitosti a jiným úhlem pohledu.

Cenu Albertus podporují Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, ŠKODA AUTO, Československý časopis pro fyziku, Jednota školských informatiků a Asociace ředitelů základních škol.

Nominace 2022 


Nominace byly uzavřeny 3. června. 

Přihlásit se mohli učitelé základních i středních škol sami, nebo je mohla nominovat jiná osoba (např. student, kolega) či instituce (např. škola, nadace).

Ocenění budou předána během finálového galavečera Českých hlaviček 25. 10. 2022.

"V předchozích dvou ročnících jsme dostali několik desítek nominací. Každý z osobních příběhů je něčím mimořádný, často jsou velmi poučné a inspirativní. Doufám, že letos poznáme stovky dalších,shrnuje dr. Michal Žák, proděkan MFF UK pro PRopagaci.

"Při jednání a rozhodování bereme v úvahu velké množství kritérií. Kromě těch ryze odborných posuzujeme například pomoc dalším pedagogům, vliv na studenty nebo sílu osobního příběhu," uvedl doc. Jiří Dolejší z MFF UK, který je již od prvního ročníku předsedou poroty.