Albertus popáté podpoří a ocení vynikající učitele fyziky a informatiky

12.04.2024

Cena Albertus si od roku 2020 klade za cíl zaměřit pozornost na inspirativní pedagogy fyziky a informatiky, kteří ve školách po celé České republice probouzejí v žácích lásku k přírodním vědám, a ocenit je za každodenní práci a energii, kterou do vzdělávání přinášejí. 

Nominace pro 5. ročník budou uzavřeny 31. května. Přihlásit se mohou učitelé základních i středních škol sami, nebo je může nominovat jiná osoba (např. student, kolega) či instituce (např. škola, nadace).

Zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK), Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogické společnosti (FPS), České fyzikální společnosti, Elixíru do škol, projektu Česká hlava, Světa techniky Ostrava a Planeta - Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy se shodli, že nepříznivá situace ve školství a nedostatek pedagogů zejména přírodovědných předmětů a IT vytváří příležitost pro spolupráci a že síla partnerství může přispět ke zlepšení situace.

Cena je symbolicky nazvána po Albertu Einsteinovi, jemuž jsou připisovány příznačné výroky "Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat." a "Nic se nestane, dokud se něco nepohne."

Věříme, že se dokážeme v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání pohnout směrem k pozitivním změnám. Cenou Albertus chceme především vyzdvihnout důležitost technického vzdělávání a ocenit každodenní práci inspirativních pedagogů ve třídách.

Cena má ve svém jménu ukrytu ještě jednu záštitu, a tou je svatý Albert Veliký, patron všech fyziků. Věříme, že i pod jeho dohledem se Albertus stane oceněním, které pomůže do veřejného prostoru dostat skrze skvělé pedagogy téma nedostatku učitelů přírodovědných a technických předmětů - zejména fyziky a informatiky - s vyšší mírou důležitosti a jiným úhlem pohledu.

Cenu Albertus podporují Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, ŠKODA AUTO, Československý časopis pro fyziku, Jednota školských informatiků a Asociace ředitelů základních škol.