Albertus podpořil a ocenil vynikající učitele fyziky a informatiky

25.10.2022

Cena Albertus si od roku 2020 klade za cíl zaměřit pozornost na inspirativní pedagogy fyziky a informatiky, kteří ve školách po celé České republice probouzejí v žácích lásku k přírodním vědám, a ocenit je za každodenní práci a energii, kterou do vzdělávání přinášejí. 

Nominace pro třetí ročník byly uzavřeny 3. června. Přihlásit se mohli učitelé základních i středních škol sami, nebo je mohla nominovat jiná osoba (např. student, kolega) či instituce (např. škola, nadace). Ocenění byla předána během finálového galavečera Českých hlaviček 25. 10. 2022.

Zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK), Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogické společnosti (FPS), České fyzikální společnosti, Elixíru do škol, projektu Česká hlava, Světa techniky Ostrava a Planeta - Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy se shodli, že nepříznivá situace ve školství a nedostatek pedagogů zejména přírodovědných předmětů a IT vytváří příležitost pro spolupráci a že síla partnerství může přispět ke zlepšení situace.

Cena je symbolicky nazvána po Albertu Einsteinovi, jemuž jsou připisovány příznačné výroky "Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat." a "Nic se nestane, dokud se něco nepohne."

Věříme, že se dokážeme v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání pohnout směrem k pozitivním změnám. Cenou Albertus chceme především vyzdvihnout důležitost technického vzdělávání a ocenit každodenní práci inspirativních pedagogů ve třídách.

Cena má ve svém jménu ukrytu ještě jednu záštitu, a tou je svatý Albert Veliký, patron všech fyziků. Věříme, že i pod jeho dohledem se Albertus stane oceněním, které pomůže do veřejného prostoru dostat skrze skvělé pedagogy téma nedostatku učitelů přírodovědných a technických předmětů - zejména fyziky a informatiky - s vyšší mírou důležitosti a jiným úhlem pohledu.

Cenu Albertus podporují Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, ŠKODA AUTO, Československý časopis pro fyziku, Jednota školských informatiků a Asociace ředitelů základních škol.

"V předchozích dvou ročnících jsme dostali několik desítek nominací. Každý z osobních příběhů je něčím mimořádný, často jsou velmi poučné a inspirativní. Doufám, že letos poznáme stovky dalších,shrnuje dr. Michal Žák, proděkan MFF UK pro PRopagaci.

"Při jednání a rozhodování bereme v úvahu velké množství kritérií. Kromě těch ryze odborných posuzujeme například pomoc dalším pedagogům, vliv na studenty nebo sílu osobního příběhu," uvedl doc. Jiří Dolejší z MFF UK, který je již od prvního ročníku předsedou poroty.