Albertus podpoří a ocení vynikající české učitele fyziky a informatiky

06.04.2020

Osm výrazných oborových institucí spojuje své síly na podporu učitelů fyziky a informatiky napříč Českou republikou a zakládá Cenu Albertus.

Cena Albertus si klade za cíl zaměřit pozornost na inspirativní pedagogy fyziky a informatiky, kteří ve školách po celé České republice probouzejí v žácích lásku k přírodním vědám, a ocenit je za každodenní práci a energii, kterou do vzdělávání přinášejí. 

Nominace 


Přihlásit se mohli učitelé základních i středních škol sami, nebo je mohla nominovat jiná osoba (např. student, kolega) či instituce (např. škola, nadace).

Cena je symbolicky nazvána po Albertu Einsteinovi, jemuž jsou připisovány příznačné výroky "Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat." a "Nic se nestane, dokud se něco nepohne."

Věříme, že se dokážeme v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání pohnout směrem k pozitivním změnám.

Zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK), Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogické společnosti (FPS), České fyzikální společnosti, Elixíru do škol, projektu Česká hlava, Světa techniky Ostrava a Planeta - Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy se v uplynulých měsících shodli, že nepříznivá situace ve školství a nedostatek pedagogů zejména přírodovědných předmětů a IT vytváří příležitost pro spolupráci a že síla partnerství může přispět ke zlepšení situace.

Cenou Albertus chceme především vyzdvihnout důležitost technického vzdělávání a ocenit každodenní práci inspirativních pedagogů ve třídách. 

Učitel je ve škole klíčový člověk, který má často zásadní vliv na to, jaký si žák získá vztah k určitému oboru. Proto je nezbytné, aby učitel byl odborník, ale především skvělý člověk a pedagog. Právě takové kantory chceme prostřednictvím ceny Albertus, jako následování hodné příklady, v našich školách objevovat a oceňovat," podtrhuje poslání ceny ředitelka organizace Elixír do škol Petra Prošková. 

Cena sama o sobě jen těžko zvrátí současné nepříznivé trendy. Jsem si ale jistý, že může přispět ke změně často negativního pohledu na fyziku, informatiku a další příbuzné obory. Když se podíváme kolem sebe, je naprosto zřejmé, že bez přírodovědného vzdělání a znalosti informačních technologií se dnes už společnost neobejde," shrnuje motivace doc. Martin Vlach, proděkan MFF UK pro PRopagaci. 

V porotě zasednou popularizátor vědy a moderátor Vladimír Kořen, meteoroložka Taťána Míková, astrofyzik prof. Petr Kulhánek a další osobnosti. Předsednictví prvního ročníku se ujal částicový fyzik a popularizátor vědy doc. Jiří Dolejší z MFF UK, člen České fyzikální společnosti.

Cena má ve svém jménu ukrytu ještě jednu záštitu, a tou je svatý Albert Veliký, patron všech fyziků. Věříme, že i pod jeho dohledem se Albertus stane oceněním, které pomůže do veřejného prostoru dostat skrze skvělé pedagogy téma nedostatku učitelů přírodovědných a technických předmětů - zejména fyziky a informatiky - s vyšší mírou důležitosti a jiným úhlem pohledu.

Ze statistiky MŠMT ČR a dalších institucí: Mezi učiteli fyziky dominují věkové skupiny 45 - 59 let, na středních školách převládá úzké věkové rozpětí 55 - 59 let. Celá generace pedagogů se pozvolna chystá do penze a není, kdo by je nahradil. Na základních školách vyučují plnou třetinu všech hodin učitelé bez příslušné aprobace. Nejhorší situace je přitom ve Středočeském kraji, kde např. fyziku učí 51 % neaprobovaných učitelů.