Albertus podporuje a oceňuje vynikající učitele fyziky a informatiky

29.10.2020

Osm výrazných oborových institucí spojilo své síly na podporu učitelů fyziky a informatiky napříč Českou republikou a založilo Cenu Albertus.

Cena Albertus si klade za cíl zaměřit pozornost na inspirativní pedagogy fyziky a informatiky, kteří ve školách po celé České republice probouzejí v žácích lásku k přírodním vědám, a ocenit je za každodenní práci a energii, kterou do vzdělávání přinášejí. 

Historicky první Ceny Albertus byly slavnostně vyhlášeny a předány laureátům 27. října 2020 na galavečeru Českých hlaviček v Brně. Záznam akce natočila a odvysílala Česká televize - zhlédnout jej můžete zde.

Nominace 2020 


Nominace pro první ročník byly uzavřeny 31. 3. 2020.

Přihlásit se mohli učitelé základních i středních škol sami, nebo je mohla nominovat jiná osoba (např. student, kolega) či instituce (např. škola, nadace).

Zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK), Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogické společnosti (FPS), České fyzikální společnosti, Elixíru do škol, projektu Česká hlava, Světa techniky Ostrava a Planeta - Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy se shodli, že nepříznivá situace ve školství a nedostatek pedagogů zejména přírodovědných předmětů a IT vytváří příležitost pro spolupráci a že síla partnerství může přispět ke zlepšení situace.

Cena je symbolicky nazvána po Albertu Einsteinovi, jemuž jsou připisovány příznačné výroky "Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat." a "Nic se nestane, dokud se něco nepohne."

Věříme, že se dokážeme v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání pohnout směrem k pozitivním změnám. Cenou Albertus chceme především vyzdvihnout důležitost technického vzdělávání a ocenit každodenní práci inspirativních pedagogů ve třídách.

Cena má ve svém jménu ukrytu ještě jednu záštitu, a tou je svatý Albert Veliký, patron všech fyziků. Věříme, že i pod jeho dohledem se Albertus stane oceněním, které pomůže do veřejného prostoru dostat skrze skvělé pedagogy téma nedostatku učitelů přírodovědných a technických předmětů - zejména fyziky a informatiky - s vyšší mírou důležitosti a jiným úhlem pohledu.

Učitel je ve škole klíčový člověk, který má často zásadní vliv na to, jaký si žák získá vztah k určitému oboru. Proto je nezbytné, aby učitel byl odborník, ale především skvělý člověk a pedagog. Právě takové kantory chceme prostřednictvím ceny Albertus, jako následování hodné příklady, v našich školách objevovat a oceňovat," podtrhuje poslání ceny ředitelka organizace Elixír do škol Petra Prošková. 

Cena sama o sobě jen těžko zvrátí současné nepříznivé trendy. Jsem si ale jistý, že může přispět ke změně často negativního pohledu na fyziku, informatiku a další příbuzné obory. Když se podíváme kolem sebe, je naprosto zřejmé, že bez přírodovědného vzdělání a znalosti informačních technologií se dnes už společnost neobejde," shrnuje motivace doc. Martin Vlach, proděkan MFF UK pro PRopagaci. 

Ze statistiky MŠMT ČR a dalších institucí: Mezi učiteli fyziky dominují věkové skupiny 45-59 let, na středních školách převládá úzké věkové rozpětí 55-59 let. Celá generace pedagogů se pozvolna chystá do penze a není, kdo by je nahradil. Na základních školách vyučují plnou třetinu všech hodin učitelé bez příslušné aprobace. Nejhorší situace je přitom ve Středočeském kraji, kde např. fyziku učí 51 % neaprobovaných učitelů.