Létající centra

Co jsou a jak fungují?

Na základě zájmu učitelů, škol nebo v rámci projektů, které podporují další neformální vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí některého ze stávajících regionálních center naplánuje a zopakuje své setkání ještě v jiném blízkém regionu, do kterého dojede. 
Setkání probíhají na vybrané škole v místě a jsou stejně jako účast v regionálním centru zdarma.
Více učitelů z více regionů tak získá možnost účastnit se setkání Regionálních center Elixíru, aniž by museli za poznáním dojíždět.