Fyzikální létající centra

Co jsou a jak fungují?


Létající centra jsou místem nepravidelného kolegiálního vzdělávání. Na základě zájmu učitelů, škol nebo v rámci projektů, které podporují další neformální vzdělávání pedagogických pracovníků, vedoucí některého z fyzikálních center zopakuje své setkání v jiném blízkém regionu. Více učitelů tak získá možnost účastnit se prezenčních setkání, aniž by museli za poznáním dojíždět.