Výzva: Přehraj desku

30.11.2022

GRAMOFOND, nadační fond GZ Media ve spolupráci s neziskovou organizací Elixír do škol vyhlašuje 1. ročník týmové výzvy


Přehraj desku


"Již 5 let na Berounsku a v Soběslavi probouzíme v dětech nadšení pro techniku. Na výzvě se nám líbí, že naši snahu podporuje a dětem navíc ukazuje propojení technických znalostí s velmi konkrétním výsledkem - přístrojem, který dokáže přehrát gramofonovou desku. Věříme, že výzva bude děti i učitele bavit a že se toho díky ní spoustu naučí," říká Jitka Nosková, manažerka GRAMOFONDU, nadačního fondu GZ Media.


Registrace do 30. 11. 2022

Informace k výzvě

Výzva končí 28. února 2023

Týmy nejpozději do 23:59 hodin dne ukončení výzvy dodají tyto výstupy:

  1. Závěrečná zpráva, která bude obsahovat popis přístroje a jeho funkcí, charakteristiku týmu/role jednotlivých členů a popis postupu konstrukce gramofonu tak, jak ji tým realizoval, včetně popisu, s jakými úskalími se tým potýkal a jak se podařilo je překonat.
  2. Fotografická dokumentace přístroje a minutový videozáznam (včetně zvuku) přehrávání zaslané gramofonové desky na vyrobeném přístroji.

Zaslané příspěvky vyhodnotí porota. Porota se při hodnocení zaměří vedle kvality dodaných výstupů a funkčnosti přístroje i na celý "příběh" konstrukce gramofonu.

Zástupci oceněných týmů budou pozváni na slavnostní vyhlášení spojené s předáním ocenění, které se bude konat 20. 5. 2023 v rámci celostátní konference Elixíru do škol v Hradci Králové.

Oceněné týmy budou mít mimo jiné možnost absolvovat VIP exkurzi u světové jedničky ve výrobě gramofonových desek GZ Media v Loděnici u Berouna. Během exkurze se seznámí s postupem výroby vinylových desek.

A. Téma výzvy:

Konstrukce funkčního gramofonu, tedy přístroje schopného přehrát gramofonovou desku.

B. Charakteristika výzvy:

V rámci výzvy mají zapojené týmy za úkol zkonstruovat funkční gramofon a zaslat záznam přehrávání desky na tomto gramofonu organizátorovi výzvy.

C. Kategorie:

Kategorie je v prvním ročníku pouze jedna, výzva je určena pro týmy dětí, maximální věk zapojených je 15 let včetně.

D. Organizace a pravidla výzvy:


Pořadatelé si vyhrazují právo na případnou změnu podmínek této výzvy.

Kontaktní e-mail:
info@gramofond.cz