Elektrostatika tradičně i netradičně

RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. - Katedra didaktiky fyziky MFF UK

Společně provedeme a vysvětlíme různé experimenty s tradičními či méně obvyklými pomůckami - nabíjení těles, elektrostatické indukce, principu činnosti kondenzátoru či činnosti školních zdrojů vysokého napětí.


Počet opakování: 2

Dílny I, Dílny IV