Fórum Inspirace


11:45 - 12:30

Představení účastníků Fóra inspirace


13:00 - 15:30 
Fórum inspirace

Speciální myšlenkový blok

 O velkých vizích, malých krocích a smyslu vzdělávání 

Strategie vzdělávání 2030+ a revize RVP

 v otázkách a možná i odpovědích na ně
Radko Sáblík - Leoš Dvořák - Petra Prošková

Výstupy ze setkání