Pozdrav z 3D světa...

08.03.2019

… aneb Co se stane, když pořídíte fyzikáři 3D tiskárnu?

Je známo, že naše regionální centra jsou vybavena balíčky pomůcek, které si mohou účastníci setkání zapůjčovat pro svou výuku.

Pomůcky průběžně doplňujeme podle potřeb a požadavků vedoucích center. Některé žádosti jsou vskutku překvapující, například zrcadlo s osvětlením :-), a jiné, třeba 3D tiskárna, nás vždy naplňují očekáváním, co přinesou.

Václav Pazdera, jeden z vedoucích našeho regionálního centra v Olomouci, kam jsme 3D tiskárnu pořídili, a vedoucí létajícího centra v Bruntále, je znám jako skvělý učitel, ale i jako úžasný výrobce pomůcek do hodin fyziky, a tak jsme se dočkali :-).

Magnetka na pokusy s magnety a elektromagnety
Magnetka na pokusy s magnety a elektromagnety
Elektrostatický větrník
Elektrostatický větrník

Věříme, že si účastníci Václavových setkání v centrech výrobu pomůcek s komponenty z 3D tiskárny užijí a budou jim dobře sloužit ve výuce.


PS: A to všechno nebylo jen tak. Tiskárna dorazila přibližně s dvouměsíčním zpožděním od očekávaného termínu, takže Václav už byl netrpělivý - a to ještě netušil, že stavebnice mu zabere 11 hodin práce se skládáním, stahováním programů a laděním celého zařízení. Uf. 
Klobouk dolů před tou svatou trpělivostí!