Pozdrav z 3D světa ...

08.03.2019

… Aneb, co se stane, když pořídíte fyzikáři 3D tiskárnu?

Je známo, že naše regionální centra jsou vybavena balíčky pomůcek, které si mohou účastníci setkání zapůjčovat do své výuku.

Pomůcky průběžně doplňujeme podle potřeb a požadavků vedoucích center. Některé žádosti jsou vskutku překvapující, například zrcadlo s osvětlením :-), a jiné, třeba 3D tiskárna, nás vždy naplňují očekáváním, co přinesou.

Václav Pazdera, jeden z vedoucích našeho regionálního centra v Olomouci, kam jsme 3D tiskárnu pořídili, a vedoucí létajícího centra v Bruntále je znám jako skvělý učitel, ale i jako úžasný výrobce pomůcek do fyziky a tak jsme se dočkali :-).

Magnetka na pokusy s magnety a elektromagnety
Magnetka na pokusy s magnety a elektromagnety
Elektrostatický větrník
Elektrostatický větrník

Věříme, že si účastníci Václavových setkání v centrech výrobu pomůcek s komponenty z 3D tiskárny užijí a budou jim dobře sloužit ve výuce.


PS: A to všechno nebylo jen tak. Tiskárna dorazila přibližně s dvouměsíčním zpožděním od očekávaného termínu, takže Václav už byl netrpělivý, to ještě netušil, že stavebnice, mu zabere 11 hodin práce se skládáním, stahováním programů a laděním celého zařízení. Uf. 
Klobouk dolů před tou svatou trpělivostí!