Druhé setkání v brněnském DIGIcentru 6. 12. v 16:00

04.12.2018

Ve spolupráci s laboratorní školou Labyrinth jsme v Brně v listopadu spustili provoz moravského DIGIcentra. Další setkání se uskuteční 6. 12. od 16 hodin.

Tento nový prostor je určen ke sdílení zkušeností pro ty, kteří aktivně využívají technologie ve výuce, chtějí se o své metody podělit s ostatními a chtějí se přiučit něčemu novému.

Prosincové setkání je pojaté jako diskuse o využití technologií ve vzdělávání. Svůj příspěvek na téma "Ovládej, abys nebyl ovládán" odprezentuje Bořivoj Brdička, český vysokoškolský pedagog, lektor, autor, editor a propagátor vzdělávacích technologií. V návaznosti na něj budou mít účastníci možnost sdílet příklady dobré praxe. Zbylý prostor se využije k zamyšlení, jak  může být nově vzniklé Digicentrum podporou pro pedagogickou práci.