Elixír je součástí projektu Eduzměna

01.02.2024

Projekt, který spojuje dárce 
a aktéry ve vzdělávání.

Známe region...

Záměrem Nadačního fondu Eduzměna je podpořit vznik modelu, který v praxi ověří, jak by mohla vypadat podpora v konkrétním regionu, jež by vedla ke kvalitnímu vzdělávání všech dětí a ke snižování rozdílů mezi školami.

Na základě výsledků analýzy, kterou si nechal Nadační fond Eduzměna zpracovat, zkušeností z praxe a po konzultacích s odborníky vybral nadační fond jako svou první prioritu pětiletou pilotáž systémové změny na malém území.

Společně s partnery (školami, neziskovými organizacemi a zástupci veřejné správy), kteří zde již řadu let dělají skvělou práci, chce nadační fond podpořit propojení různých know-how a najít způsob, jak posunout všechny školy v daném regionu na cestě k rozvoji. Inovace je postavena na zapojení a podpoře všech, kdo v daném regionu o vzdělávání pečují a zároveň jej ovlivňují - tj. žáků, rodičů, učitelů, ředitelů a zřizovatelů.

Záměrem je vytvořit replikovatelný model regionální podpory vzdělávání.

V březnu 2019 byla vyhlášena výzva ke spolupráci, do které se přihlásilo celkem 76 žadatelů s 95 žádostmi, od mateřských a základních škol přes neziskové organizace až po obce a regiony. V dubnu  2019 vybrala odborná rada fondu sedm organizací (ČOSIV, Elixír do škol, EDUin, JOB - spolek pro inovace, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by Step a Unii rodičů), které povedou celý náročný proces příprav. K nim se přidají další odborníci a konzultanti včetně zástupců regionu.
Součástí zadání je zároveň nalezení udržitelného způsobu fungování regionální podpory, který nezanikne po pětiletém období.