Elixír v odborném panelu NÚV k digitální gramotnosti

31.10.2018

Elixír v odborném panelu NÚV k digitální gramotnosti

Vedoucí DIGIcentra v Liberci Martin Gembec se 30. října zúčastnil debaty zaměřené na sdílení příkladů dobré praxe z výuky, které rozvíjejí dětskou digitální gramotnost. V příspěvku a při následné diskuzi se s učiteli základních škol podělil o zkušenosti z kolegiálního vzdělávání Elixíru a sdílení "best practices" rozvíjejících digitální gramotnost napříč předměty. Panelová diskuze organizovaná Národním ústavem pro vzdělávání v brněnském Středisku služeb školám se konala v rámci projektu Podpora práce učitelů.

Děkujeme Martinovi za reprezentaci a těšíme se na vaši návštěvu v nově otevíraném brněnském DIGIcentru.