Jak se zachovat, když žák ví více než učitel?

04.12.2018

Kouč společnosti Inventi Martin Skalička se s učiteli podělí o své zkušenosti, jak naložit se situací, kdy žák disponuje větším množstvím znalostí než pedagog, který ho vyučuje. Přijďte do DIGIcentra v Inventi 11. 12. v 16:30 zjistit, jak s takovou situací naložit. 

Dostupnost informací a technických zařízení dávají mladým lidem do ruky nástroje pro zábavu, ale i pro tvorbu sebeobrazu. Není výjimkou, že děti a mladí lidé disponují větším množstvím informací o technologickém světě než učitelé, rodiče a další dospělí, s nimiž přicházejí do každodenního kontaktu. Jak potom může učitel efektivně vystupovat v roli autority vůči studentovi a žákovi, který toho ví více než samotný učitel? Jak pracovat ve výuce se žákem, který učitele znalostně převyšuje? I v profesionálním týmu se podobné situace občas vyskytnou.