Navštívily jsme naše centra

18.12.2017

Sokolov - září 2017

V Sokolově jsme si vyrobili brýle.

Kroměříž - 20. 9. 2017

V Kroměříži se vyráběly brouci!

Liberec - 12.12. 2017

V Liberci v IQLandii se pod vedením Tomáše Jerijeho hromadně pájelo :-)

Jihlava - 14.12.2017

V Jihlavě jsme vyráběli kapesní sluneční hodiny a dělali pokus s ohnivým tornádem v odpadkovém koši :-)