Nový elixír přírodovědy v Praze 10

24.02.2021

Ve středu 24. února 2021 zahájilo online setkáním svou činnost nové RC Praha 10, které je jako první v republice zaměřeno na celou oblast přírodovědy (science) pro všechny stupně vzdělávání. 

Během prvního setkání na téma Zvuky nás baví se účastníci seznámili s tvorbou zvukové mapy, přírodních hudebních nástrojů, s badatelským deníkem a s Chladniho obrazci.

"Budeme společně sdílet příklady své dobré praxe v oblasti science a zkoušet si badatelsky zaměřené aktivity v přírodních vědách. Díky naší moderní laboratoři vybavené různými senzory a robotickými pomůckami budeme moci využívat technologie, setkání tak jistě zaujmou i vyučující informatiky nebo vedoucí zájmových kroužků. Velký důraz budeme klást také na přirozené propojení přírodních věd s jinými, zejména uměleckými předměty. Půjde například o chemii barev či matematiku v architektuře," říká Vendula Hráčková, učitelka fyziky a biologie na ZŠ Brigádníků. Ta centrum vede společně se svým kolegou Václavem Fialou, učitelem chemie a biologie, který byl za svůj badatelský přístup k výuce oceněn prestižní Global Teacher Prize Czech Republic.   

Za finanční podporu centra děkujeme Městské části Praha 10.