Science on Stage 2022

02.01.2022

Science on Stage (SonS) je mezinárodní platforma zaměřená na spolupráci učitelů a učitelek pro témata STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) napříč všemi stupni vzdělávání ze 34 převážně evropských zemí. 

V roce 2022 proběhne od 24. do 27. března festival poprvé v Praze a Elixír do škol má tu čest být jeho pořadatelem.

450 pedagogů představí své kreativní projekty a experimenty, které si účastníci festivalu budou moci zažít a vyzkoušet. Kromě 200 stánků budou připraveny také workshopy, ukázkové hodiny, přednášky, pódiová vystoupení, společenský a kulturní program. V sobotu proběhne tradiční open day pro odbornou i laickou veřejnost. Česká republika bude mít na festivalu svou sekci se 30 stánky.