Science on Stage 2022

25.04.2022

Science on Stage (SonS) je mezinárodní platforma zaměřená na spolupráci učitelů a učitelek pro témata STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) napříč všemi stupni vzdělávání ze 34 převážně evropských zemí. 

V roce 2022 proběhl od 24. do 27. března festival poprvé v Praze a Elixír do škol měl tu čest být jeho pořadatelem.

Elixír do škol uspořádal v Praze festival Science on Stage. Inspiraci sdílely stovky učitelů z celého světa - rozhovor s Petrou Proškovou a Jitkou Houfkovou si můžete přečíst zde.