Štíty z Elixíru chrání

23.06.2020

Během jarní koronavirové krize se učitelé ze sítě Elixíru zapojili do výroby ochranných pomůcek na 3D tiskárnách v našich regionálních centrech a ve školách. Doslova ve dne v noci vyráběli ochranné štíty, čelenky pro jejich upevnění, ale třeba i pomůcky pro švadleny na šití roušek.

Někteří kantoři se účastnili celonárodní občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Své výrobky odesílali na sběrná místa, odkud byly koordinátory distribuovány personálu do zdravotnických zařízení po celé republice. 

Ostatní učitelé odesílali či osobně doručovali pomůcky do nemocnic, lékáren, ordinací, domovů pro seniory, rehabilitačních center, pečovatelských domů, dále prodavačům v obchodech, hasičským sborům a na celní správu.

Filament byl pořízen díky speciálnímu finančnímu příspěvku našeho hlavního partnera a zakladatele, Nadace České spořitelny. Celkem z něj bylo vyrobeno 1045 ochranných štítů, 170 čelenek k ochranným štítům, 200 adaptérů na potápěcí masky, 400 zakladačů na sešití tkanic k rouškám a 200 spon pro přilnutí roušky v oblasti nosu.