Učím/ChciUčit v Praze

06.04.2022

Sdílení a výměna zkušeností učitelů informatiky a fyziky aneb Když Elixír má tu správnou šťávu

Elixír do škol a Magenta Experience Center společně posilují spolupracující síť učitelů základních a středních škol v Praze.

Magenta Experience Center nabízí 1x měsíčně svůj prostor pro neformální setkání pražských učitelů ZŠ a SŠ, současných i budoucích, bez ohledu na aprobace a specializaci. Akce probíhají hybridní formou - je možné dorazit osobně či se připojit online. Program je realizován za podpory Pražského inovačního institutu (projekt OP VVV iKAP 2).

Účastníci budou seznámeni s aktualitami ze sítě Elixíru do škol v Praze, tipy do výuky fyziky a informatiky a pro oblast digitálních technologií obecně. Akce jsou otevřeny také všem lektorům kroužků badatelství v přírodních vědách a kroužků rozvíjejících digitální dovednosti žáků základních a studentů středních škol.