Výročka Elixíru aneb Jaký byl rok 2022

01.09.2023

Vážení přátelé a příznivci Elixíru do škol,

začíná školní rok 2023/24 a my uzavíráme ten kalendářní 2022 výroční zprávou. Letos jsme se rozhodli podržet formát z minulého roku a mimořádně neexperimentovat.

Uvědomujeme si, že i kotvit a držet se zavedených věcí, které fungují, je pro život dobré, přestože experimenty považujeme za koření, bez něhož by Elixír nebyl tím, čím je.

Stejně jako loni výroční zprávu pojímáme jako poděkování. Tentokrát ovšem těm, kdo utváříte síť Elixíru a dáváte jejímu fungování tu správnou energii - vám více než 5000 učitelkám a učitelům ze všech koutů naší země.

Ocenění patří všem, kdo centra vedete i kdo je navštěvujete a kdo přenášíte s odvahou, někteří již 10 let, to nejlepší z učitelské praxe do svých tříd. Způsobujete tak skutečnou změnu toho, jak se u nás učí.

Zkoušet nové věci, při vědomí toho, že ne vše se musí povést, totiž notnou dávku odvahy vyžaduje.

Ze zpětných vazeb, které jste nám poskytli, víme, že Elixír je pro mnohé z vás kotvou, zásobárnou energie a inspirace a místem společného učení. Těší nás, že se nám daří naplňovat naše poslání.

Jsme hrdí, že jste součástí komunity Elixíru, a děkujeme vám, že stejně jako my věříte, že právě experiment je úžasný prostředek k učení.

Za tým Elixíru do škol

Petra Prošková, ředitelka