Přednášky 2019

Virtuální a reálný 
svět

PhDr. Jan Svoboda, Pedagogická fakulta, Univerzita Ostrava
PhDr. Jan Svoboda, Pedagogická fakulta, Univerzita Ostrava

Jak se pokusit ukázat dětem a dospívajícím cestu z virtuálního světa do světa reálného.

Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph. D.                 Ústav fyzikální chemie VŠCHT
Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph. D. Ústav fyzikální chemie VŠCHT

Omyly ve vědě

Výzvy pro českou energetiku

RNDr. Vladimír Wagner, CSc.  Ústav jaderné fyziky AV ČR a FJFI ČVUT
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR a FJFI ČVUT
Současnost české energetiky a její možný dohledný vývoj i vizionářská budoucnost v kontextu dnešní Evropy a vlivu energetických politik našich sousedů. Doplněno o pohled, jak je možné diskutovat téma se studenty a žáky.