Přednášky 2019

P O Ř Á D N Á    P O R C E    I N S P I R A C E

Tři přednášející - tři témata

Jak zaujmout
žáka

PhDr. Jan Svoboda, Pedagogická fakulta, Univerzita Ostrava
PhDr. Jan Svoboda, Pedagogická fakulta, Univerzita Ostrava

Pokles dialogu mezi rodičem
a žákem má negativní dopad

i na školní prostředí. 
Co s tím jako učitel mohu dělat? Cílem přednášky je nabídnout praktické, krátké a  jednoduché techniky využitelné v běžné výuce, díky nimž lze dosáhnout změny.

Fyzika v medicíně; přehlížená oběť nepochopení

MUDr. Jaromír Šrámek, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta
MUDr. Jaromír Šrámek, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta

Ve spojení s představou, že v přírodě má být vše účelné, lékaře historicky přitahovalo to nevšední i hledání léků bylo fantastické a magické. Tento přístup se s vývojem v poznání dostal na okraj medicíny, ale jde o živé téma tzv. alternativní.
Cílem přednášky je ukázat, jak neostrý je přechod ostré hranice mezi korektním a nekorektním použitím fyziky v medicíně.

Výzvy pro českou energetiku

RNDr. Vladimír Wagner, CSc.   Ústav jaderné fyziky AV ČR a FJFI ČVUT
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR a FJFI ČVUT
Současnost české energetiky a její možný dohledný vývoj i vizionářská budoucnost v kontextu dnešní Evropy a vlivu energetických politik našich sousedů. Doplněno o pohled, jak je možné diskutovat téma se studenty a žáky.