Přednášky

Balancování na hraně intuice a exaktnosti / Hraj si, uč se 

K tomu, aby mohla vzniknout nějaká konstrukce, nějaký prostor - nějaká architektura, je dobré neustálé snění. Představování si všeho možného i nemožného, převtělování se tu do hmoty, tu do fluida... Empatie. To můžeme dělat vždy, jako děti i jako dospělí. Opačným pólem takového intuitivního vciťování se do věcí a dějů i jiných bytostí je exaktní poznávání. Hravá intuice i soustředěné poznávání, to obojí, když je skloubeno, je velkým darem pro život a kreativitu.

Ing. arch. Josef Pleskot

AP Atelier

Josef Pleskot vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1979), krátce vyučoval na katedře teorie a vývoje architektury. Od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář AP atelier, jeho realizace bývají pravidelně publikovány a získaly mnohá ocenění. Spektrum zakázek AP atelieru je velmi široké co do velikosti i druhové skladby. 
www.apatelier.cz

Příběh laseru aneb Jak vyprávění příběhu z vědy inspiruje a motivuje

Přednáška volně navázala na knihu Kateřiny Falk "Co je nového ve fyzice", v níž autorka skrze příběh laseru přibližuje nové objevy moderní fyziky široké veřejnosti. Popularizace vědy a kreativní výuka jsou stěžejní pro probuzení motivace a zájmu především mladé generace o vědu, a to se nejlépe dělá přes příběhy vynálezů i samotných vědců. Laser je jedním z nejdůležitějších vynálezů 20. století, který ovlivnil všechny lidské činnosti. I proto je jeho příběh důležitý pro pochopení vztahu mezi vědou a lidstvem.

Kateřina Falk, Ph.D.
Helmholtzovo
centrum, Drážďany

Kateřina Falk se zabývá fyzikou plazmatu, interakcemi hmoty s výkonnými lasery. Vystudovala fyziku na Imperial College London, doktorát získala na Oxfordské univerzitě. Jako vědkyně pracovala tři roky v Národní laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku, USA. Podílela se na projektu laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy. Dnes vede v Drážďanech vlastní vědeckou skupinu v Helmholtzově centru a přednáší na tamní Technické univerzitě.

První termojaderný reaktor se stává skutečností 

V loňském roce byla ve Francii zahájena montáž prvního fúzního reaktoru. Komponenty pro kompletaci tohoto obrovského projektu jménem ITER přijíždějí do Francie z celého světa. Zatímco si inženýři užívají, my fyzikové se nemůžeme dočkat zprovoznění. Jsme proto rádi, když můžeme co největšímu množství posluchačů vyprávět, kde se v našich hlavách ten neuvěřitelný nápad vůbec vzal a k čemu bude. Tentokrát jste byli na řadě vy :)

doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT,
Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Jan Mlynář působí na FJFI ČVUT, kde pracuje především na chodu a rozvoji studijního programu Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze. V Ústavu fyziky plazmatu AV ČR se v poslední době věnuje výzkumu ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Celkově strávil přes deset let v zahraničí, kde působil nejdéle na švýcarském tokamaku TCV a na společném evropském tokamaku JET v Anglii.

Výchova a vzdělávání pod značkou Baťa

"Budovy, to jsou jen hromady cihel a betonu, stroje jen hromady železa, život tomu dávají teprve lidé." Tomáš Baťa byl nejen výjimečný podnikatel, ale také člověk s vizemi pro mnoho dalších oborů. Jeho pragmatické myšlení a selský rozum jej přivedly k myšlence vybudovat ve Zlíně vlastní vzdělávací systém, který bychom již tehdy mohli nazývat celoživotním vzděláváním. V úvodu jsme si představili Baťovu podnikatelskou a životní filozofii společně s růstem firmy i města Zlína, jež měly rozhodující vliv na vývoj regionálního školství. Ukázali jsme si motivy vzniku a strukturu vzdělávacího systému Baťa, zmínili jeho obsah i výchovné metody. Prošli jsme pilíř firemního školství Baťovu školu práce a všimli si také prvků vzdělávání pro dospělé.

Ing. Pavel Velev

Nadace Tomáše Bati

Pavel Velev je ředitelem Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Devět let pracoval v obuvnickém průmyslu na výzkumu, vývoji a aplikaci nových materiálů. Dalších 9 let působil jako ředitel SOU obuvnického ve Zlíně. Stal se zakladatelem International School of Modern Shoemaking a zahájil spolupráci s Tomášem J. Baťou, na jehož žádost odešel v roce 1998 budovat nově založenou Nadaci Tomáše Bati, která se věnuje podpoře a rozvoji mladých lidí a šíření baťovského odkazu. Jeho životní krédo je baťovsky jednoduché: "Služba veřejnosti".