Přednášky

Představujeme vám kompletní trojici přednášejících a jejich témata

Charakter - priorita vzdělávání, které má budoucnost

Na kterých věcech skutečně záleží a na kterých ne? Usilovně o tom přemýšlí nejen české školství (v rámci tzv. Strategie 2030+). Znalosti, dovednosti, kompetence nejsou špatné, ale co přesně a kolik toho člověk (dítě) potřebuje vědět, znát, umět, aby byl dobrým člověkem? Škola má být "dílnou lidskosti", nikoli "mučírnou ducha", říkal před 350 lety Jan Amos Komenský a neúnavně trval na tom, že pravé vzdělání znamená "znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá". Jak se učí dobro? Jak se formuje dobrá osobnost? Lidskost? Dobrý charakter?

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové

Jan Hábl je manžel, otec, pedagog a komeniolog. Po studiích filozo­fie výchovy při University of Wales působil jako učitel angličtiny, věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze, přednášel na univerzitách v Ústí nad Labem a v Hradci Králové v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělá­vání. Je autorem titulů odborných i krásných, např. Učit (se) příběhem (2013), I když se nikdo nedívá. Fundamentální otázky etického vychovatelství (2015), Aby člověk neupadal v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém (2015), Na charakteru záleží. Je možné naučit dobru? (2020).


Jak moc rozumíme počítačům? Jak moc rozumí počítače nám?

Počítačové zpracování přirozeného jazyka je tématem výzkumu i aplikací již několik dekád. Jak se však přístupy a metody vyvinuly a jak moc je nám nyní stroj schopen rozumět? Cílem této přednášky je seznámení se základními nástroji pro práci s texty. Rozkryjeme také, co se skrývá pod moderními "buzzwordy" ve světě AI, jako jsou neuronové sítě a NLP. Na závěr se pobavíme o tom, kde všude se těchto metod využívá a kdy/kde nás stroje plně nahradí.

Ing. Václav Kautský, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci

Václav Kautský vystudoval aplikovanou matematiku na FJFI ČVUT, kde následně udělal i doktorát na téma zpracování akustických signálů. Již během studia začal pracovat ve firmě DataSentics jako "data scientist" (datový vědec). V současné době se věnuje využití dat pro tvorbu a učení algoritmů strojového učení tak, aby přinášela hodnotu při řešení problémů klientů. Nejvíce se zaměřuje na zpracování dat textových a digitálních (webové návštěvy, online reklama). Je pracovníkem Ústavu informačních technologií a elektroniky (ITE) na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.


Potrava k přemýšlení: práce vědecké redakce České televize

Co se děje v zákulisí vědecké redakce ČT při popularizaci vědy? Jak chystáme Hyde Park Civilizaci? Naším cílem není zodpovědět všechno – to u složitých témat ani nemůžeme – ale dát "potravu k přemýšlení". Chceme, aby se díky vysílání lidé nad tématem zamysleli a podívali se na něj třeba i jen o trochu jinak. Ukážu, jak to u nás vypadá a co se děje mimo kamery. A odpovím, jak jen budu umět, na vaše otázky.

Ing. Bc. Daniel Stach
Česká televize

Daniel Stach je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE a Fakulty sociálních věd UK. V letech 2004–2005 byl součástí juniorské reprezentace ve vodním slalomu. Od roku 2010 působí v České televizi, kde je hlavním moderátorem redakce vědy a dlouhodobě moderuje pořady Hyde Park Civilizace a Věda 24. Za svou kariéru vedl rozhovory s několika desítkami laureátů Nobelovy ceny a mnoha dalšími významnými světovými vědci. Je nejmladším laureátem, kterému Akademie věd ČR udělila medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy, a držitelem novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2020.