Přenos informací pomocí elektromagnetického vlnění

Václav Pazdera - učitel fyziky a vedoucí regionálního centra Elixíru v Olomouci


Na dílně bude předvedeno několik možností bezdrátového přenosu signálu. 
Jednu možnost si každý účastník vyrobí.


Níže naleznete příspěvek do sborníku ke stažení.

Počet opakování: 1

Dílny I