Přenos informací pomocí elektromagnetického vlnění

Václav Pazdera - učitel fyziky a vedoucí regionálního centra Elixíru v Olomouci


Na dílně bude předvedeno několik možností bezdrátového přenosu signálu. 
Jednu možnost si každý účastník vyrobí.


Počet opakování: 1

Dílny I