Proč vlastně Mars ztrácí atmosféru?

Jan Veselý - učitel fyziky a popularizátor astronomie - Planetárium Praha


Porovnáme únikovou rychlost se střední kvadratickou rychlostí molekul atmosféry Marsu. Spojíme poznatky z různých oblastí středoškolské fyziky a podpoříme je závěry současného výzkumu Sluneční soustavy. 
Aktualizovaná verze dílny: už (asi) víme, proč Venuše atmosféru neztrácí!


Níže naleznete veškeré materiály k dílně ke stažení. K dispozici jsou vám dvě prezentace, jedna proběhla na úvod dílny a druhá na konec. K těmto prezentacím naleznete ke stažení i videa. Soubory Proč Mars ztrácí atmosféru .pdf a .docx  jsou rozšířené materiály, určené pro učitele.

Počet opakování: 2

Dílny I, Dílny II