(Staro)nové experimenty z elektřiny a magnetismu

Věra Koudelková - Katedra didaktiky fyziky MFF UK a učitelka fyziky na gymnáziu


Chcete se inspirovat, jaké nové experimenty zařadit do výuky? 
Na dílně se zaměříme na experimenty z elektřiny a magnetismu, které jsou určeny pro běžnou výuku na ZŠ či SŠ... ale možná už jste je od dob vysokoškolských studií zapomněli nebo se nedaly s dostupnými pomůckami ukázat.


Počet opakování: 1

Dílny III