Střídavý proud

Zdeněk Polák - pedagog, učitel fyziky


Budeme si hrát s obvody se střídavým proudem a pokoušet se vysvětlit, proč se co děje.


Počet opakování : 2

Dílny I, Dílny IV