Učitelské střípky do hodin fyziky

Martin Konečný - MFF UK


V dílně si představíme pár drobností, které učitelům mohou pomoci nejen v hodinách fyziky  - hlavně metody aktivního učení, evaluace a dojde i na pokusy. 
Probereme také možnost zavedení předmětu Science a jeho možnou náplň.


Počet opakování: 1

Dílny II