Vernier - experimenty z Inspiromatů

Jakub Jermář - Katedra didaktiky fyziky MFF UK


Společně si vyzkoušíme výběr experimentů z posledních několika ročníků Inspiromatů, s důrazem na fyziku.


Počet opakování: 2 

Dílny III, Dílny IV