Přednášky

Domluvili jsme pro vás tři špičkové přednášející se třemi exkluzivními tématy.

Slunce - dárce života i hrozba

Slunce umožňuje existenci života na Zemi. Je zdrojem téměř veškeré energie, kterou lidstvo disponuje, ale v současnosti i jednou z mnoha hrozeb pro civilizaci, fatálně závislou na moderních technologiích. Proto je výzkumu Slunce v poslední době věnována značná pozornost a jsou do něj investovány nemalé peníze. Přesto zůstává řada neodhalených tajemství.

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Profesor Miloslav Druckmüller je matematik a neúnavný popularizátor astronomie. Celosvětově známým se stal díky obrazům sluneční koróny pořízeným během úplných zatmění Slunce, které byly publikovány v řadě novin, časopisů a vědeckých monografií a článků po celém světě. Matematické metody, které Miloslav Druckmüller používá pro vytváření obrazů, vyvíjí již více než 20 let, a veškerý software, s nímž pracuje, sám naprogramoval. Některé z jeho algoritmů se dnes rutinně využívají pro zpracování obrazů z kosmických sond pozorujících Slunce. Vědecký výzkum Slunce provádí společně s Institute for Astronomy - University of Hawaii a je v této oblasti autorem nebo spoluautorem více než 50 vědeckých publikací.

Holografie a její moderní aplikace

Základní principy holografie, techniky realizace různých typů hologramů a vybrané aplikace. Rekapitulaci historie holografie doplníme přehledem záznamových schémat a nezbytného vybavení holografické laboratoře. Projdeme si základní vlastnosti různých typů hologramů, záznamové materiály a současné aplikace holografie. Přednáška bude doplněna řadou ukázek reálných hologramů.

Ing. Marek Škereň, Ph.D.
IQ Structures s.r.o.

Marek Škereň je absolventem magisterského a doktorského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V letech 2012 až 2015 vedl Skupinu optické fyziky na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT. Je spoluzakladatelem společnosti HoloPlus s.r.o. a v současnosti technickým ředitelem IQ Structures s.r.o.

A kdo bude třetí přednášející?

Dozvíte se již brzy.