Přednášky

Domluvili jsme pro vás tři špičkové přednášející se třemi exkluzivními tématy.

Slunce - dárce života i hrozba

Slunce umožňuje existenci života na Zemi. Je zdrojem téměř veškeré energie, kterou lidstvo disponuje, ale v současnosti i jednou z mnoha hrozeb pro civilizaci, fatálně závislou na moderních technologiích. Proto je výzkumu Slunce v poslední době věnována značná pozornost a jsou do něj investovány nemalé peníze. Přesto zůstává řada neodhalených tajemství.

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Profesor Miloslav Druckmüller je matematik a neúnavný popularizátor astronomie. Celosvětově známým se stal díky obrazům sluneční koróny pořízeným během úplných zatmění Slunce, které byly publikovány v řadě novin, časopisů a vědeckých monografií a článků po celém světě. Matematické metody, které Miloslav Druckmüller používá pro vytváření obrazů, vyvíjí již více než 20 let, a veškerý software, s nímž pracuje, sám naprogramoval. Některé z jeho algoritmů se dnes rutinně využívají pro zpracování obrazů z kosmických sond pozorujících Slunce. Vědecký výzkum Slunce provádí společně s Institute for Astronomy - University of Hawaii a je v této oblasti autorem nebo spoluautorem více než 50 vědeckých publikací.

Holografie a její moderní aplikace

Základní principy holografie, techniky realizace různých typů hologramů a vybrané aplikace. Rekapitulaci historie holografie jsme doplnili přehledem záznamových schémat a nezbytného vybavení holografické laboratoře. Prošli jsme si základní vlastnosti různých typů hologramů, záznamové materiály a současné aplikace holografie. Přednáška byla doplněna řadou ukázek reálných hologramů.

Ing. Marek Škereň, Ph.D.
IQ Structures s.r.o.

Marek Škereň je absolventem magisterského a doktorského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V letech 2012 až 2015 vedl Skupinu optické fyziky na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT. Je spoluzakladatelem společnosti HoloPlus s.r.o. a v současnosti technickým ředitelem IQ Structures s.r.o.

Co je fyzikální plazma? 

Za jakých podmínek v něm začne probíhat termojaderná fúze? Jak tento proces funguje ve hvězdách a jak to víme? To jsou tři hlavní otázky, kterým byla věnována tato přednáška. Posluchači se dozvěděli řadu zajímavostí o našem Slunci i o tom, jakým způsobem můžeme uvažovat o využití termojaderné fúze na Zemi. Krátce jsme zmínili také projekt ITER a aktuální informace z jeho výstavby - toto téma potřebuje spíše živou přednášku, tak snad za rok :)

doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT,
Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Na FJFI ČVUT pracuje především na chodu a rozvoji studijního programu Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze. V Ústavu fyziky plazmatu AV ČR se v poslední době věnuje výzkumu ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Celkově strávil přes deset let v zahraničí, kde působil nejdéle na švýcarském tokamaku TCV a na společném evropském tokamaku JET v Anglii.