Polytechnické vzdělávání s využitím LEGO

29.01.2020

WS #3 - Polytechnické vzdělávání s využitím LEGO 


29. 1. 2020
15:00 - 18:00

LEGO studio - LEIS
ZŠ Labyrinth, Brno

Miroslav Mráz
LEIS Brno, učitel na ZŠ Labyrinth

Workshop je určen pro pedagogy ZŠ - zejména 2. stupeň

Co můžete očekávat...

Co se naučíte...

V úvodní části se seznámíte s tím, jak lze využít stavebnice LEGO k polytechnickému vzdělávání (tzv. STEM - přírodní vědy, technika, technologie a matematika) včetně odkazů na zajímavé aktivity do hodin. Výuka polytechniky umožňuje žákům, aby již od 8 let pracovali podobně jako vědci, inženýři a designeři - navrhovali řešení reálných problémů, vytvářeli předpoklady a předpovědi, stavěli stroje, pozorovali jejich chování a následně reflektovali a prezentovali výsledky.

V praktické části si vyzkoušíte 2 aktivity na stavbu jednoduchých strojů, během kterých žáci procvičí polytechnické dovednosti a provedou sérii experimentů potvrzujících nebo vyvracejících jejich předpoklady. Rovněž si ukážeme způsob, jakým ohodnotit aktivitu žáků.


  1. Seznámíte se s možnostmi využití LEGO pro polytechnické vzdělávání včetně odkazů na zajímavé aktivity do hodin.

  2. Postavíte dva jednoduché stroje a provedete sérii experimentů podporujících vědecké myšlení u žáků.

  3. Vyhodnotíte svou činnost pomocí připravené šablony.