Nové DIGIcentrum pro učitele informatiky 

19.09.2018

Elixír rozšiřuje své působení i v oblasti digitálních technologií a vytváří na základě pětiletých zkušeností z center pro fyzikáře obdobné podmínky pro učitele informatiky a digitálních technologií.

25. 9. 2018 otevíráme po Liberci druhé centrum kolegiálního sdílení pro učitele digitálních technologií a informatiky v Praze.

Novinkou je, že toto centrum zastřešuje a podporuje společnost INVENTI, která je jednou z význačných českých firmem na trhu digitálních technologií. Věříme, že propojení školy a praxe přinese skrze zkušenosti učitelů další pozitivní rozměr do vzdělávacího systému.