Více dat pro vás ...

Finanční výkazy 2018


Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Obratová předvaha