Co se u nás děje a co se odehrálo

Život v Elixíru i mimo něj


Kouč společnosti Inventi Martin Skalička se s učiteli podělí o své zkušenosti, jak naložit se situací, když žák disponuje větším množství znalostí než pedagog, který ho vyučuje. Přijďte do DIGIcentra v Inventi 11. 12. v 16:30 zjistit, jak s takovou situací naložit.

Priority pro rok 2018


Podpora stávajících fyzikálních center, zkvalitňování a kvalitativní rozvoj jejich fungování. Podpora vedoucích regionálních center.

Mapování terénu a zvýšení povědomí o Elixíru, jeho přínosech ve světě vzdělávání a businessu se zaměřením na kolegiální vzdělávání učitelů. Navazování spolupráce.

Experimenty a pilotování nových center v oblasti IT a digitálních technologií a mezipředmětových vazbách.

Přečtěte si jako první, co je nového