Co se u nás děje a co se odehrálo

Život v Elixíru i mimo něj


Elixír do škol s podporou městské části Praha 7 v únoru 2019 otevřeli na Praze 7 unikátní centrum, první takové v ČR, které propojuje vzdělávání pedagogů v oblasti fyziky od MŠ přes 1. stupeň až po 2. stupeň ZŠ. Centrum pedagogické podpory funguje na principu standardních regionálních center Elixíru a kombinuje tzv. Pohádkovou fyziku...

Fyzika v MŠ?

16.01.2019

V MŠ 4 Pastelky na Praze 4 proběhlo 16.1. již druhé setkání z cyklu Pohádková fyzika Jitky Houfkové. Tentokrát bylo téma příznačné - Zima a teplo. Kromě pokusů s ledem, teplou a studenou vodou přišly na řadu i termokamery.

Priority pro rok 2019


Rozvoj sítě 
fyzikálních a DIGI center.
 
Podpora vedoucích regionálních center. Otevírání nových center, kvalitativní rozvoj a vytvoření podmínek pro nové účastníky.

Noví partneři a učitelé zapojení v Elixíru.
Navazování spolupráce, zapojování zřizovatelů a firem do fungování center. Rozšíření cílové skupiny na MŠ a 1.st. ZŠ.

Komunikace a šíření

Sdílení a šíření příkladů dobré praxe do veřejného prostoru. Podpora učitelského povolání. Spolupráce s projekty, např. TEREZA a Step by Step.

Přečtěte si jako první, co je nového