Co se u nás děje a co se odehrálo

Priority pro rok 2020


Rozvoj sítě 
fyzikálních, DIGI center
 a LEIS

Podpora vedoucích regionálních center. Kvalitativní rozvoj stávajících center a vytvoření podmínek pro nové účastníky. Rozvoj center pro "malou fyziku" , pro pedagogy z mateřských školek a 1. stupně ZŠ.

Noví partneři
podporující Elixír

Navazování další spolupráce, zapojování zřizovatelů a firem do fungování center v regionech. Rozvoj partnerství na bázi spolufinancování center v regionech. Spolupráce se systémovými hráči.

Komunikace, visibilita a promo učitelské profese

Sdílení a šíření příkladů dobré praxe do veřejného prostoru. Podpora učitelského povolání. Zapojení do projektu Eduzměna, spolupráce s projekty, např. TEREZA a Step by Step.