Co se u nás děje a co se odehrálo

Život v Elixíru i mimo nějElixír do škol vyhlašuje soutěž o návrh trička s fyzikální tématikou.
Zapojte se se svou třídou do kreativně-fyzikální soutěže a vytvořte a zašlete nám osobité návrhy fyzikálních triček. Během prázdnin v Elixíru vybereme z vašich nápadů ty nej… a necháme trička vyrobit.

Děkujeme vám, všem účastníkům, partnerům a spolupracovníkům, kteří jste se i letos nechali pohltit atmosférou konference a společnou energií a zápalem tak vytvořili prostor pro sdílení a vzájemné učení.
Potvrdili jste tak, že Elixír je příkladem dobré praxe ve vytváření podmínek pro učitele. Podmínek, které umožňují pedagogům učit smysluplně,...

Priority pro rok 2018


Podpora stávajících fyzikálních center, zkvalitňování a rozvoj jejich fungování. Podpora vedoucích regionálních center.

Mapování terénu a zvýšení povědomí o Elixíru a jeho přínosech ve světě vzdělávání a businessu se zaměřením na kolegiální sdílení učitelů. Navazování spolupráce.

Experimenty a pilotování nových center v oblasti IT, dalších přírodovědných oborech a mezipředmětových vazeb.