Co se u nás děje a co se odehrálo

Život v Elixíru i mimo něj


Děkujeme partnerům projektu, účastníkům kulatého stolu, žákům Labyrinthu a jejich rodičům, kteří si našli čas a zúčastnili se otevření Lego inovačního studia.

Priority pro rok 2018


Podpora stávajících fyzikálních center, zkvalitňování a kvalitativní rozvoj jejich fungování. Podpora vedoucích regionálních center.

Mapování terénu a zvýšení povědomí o Elixíru, jeho přínosech ve světě vzdělávání a businessu se zaměřením na kolegiální vzdělávání učitelů. Navazování spolupráce.

Experimenty a pilotování nových center v oblasti IT a digitálních technologií a mezipředmětových vazbách.

Přečtěte si jako první, co je nového