Co se u nás děje a co se odehrálo

Priority pro rok 2019


Rozvoj sítě 
fyzikálních a DIGI center.
 
Podpora vedoucích regionálních center. Otevírání nových center, kvalitativní rozvoj a vytvoření podmínek pro nové účastníky.

Noví partneři a učitelé zapojení v Elixíru.
Navazování spolupráce, zapojování zřizovatelů a firem do fungování center. Rozšíření cílové skupiny na MŠ a 1.st. ZŠ.

Komunikace a šíření

Sdílení a šíření příkladů dobré praxe do veřejného prostoru. Podpora učitelského povolání. Spolupráce s projekty, např. TEREZA a Step by Step.